Pomagam w rozwoju ludziom i organizacjom.

Jestem coachem i trenerem

Lubię pracę z ludźmi, potrafię słuchać, pomagam dostrzegać i rozwijać zasoby. Wierzę, że każda osoba ma wiele mocnych stron – kwestia czasu i chęci, by je dostrzec i zaangażować do wzmocnienia siebie.

Zadaj pytanieOferta

Skutecznie współpracuję z osobami zainteresowanymi rozwojem swojego potencjału. Z moich doświadczeń wynika, że każdy chce być coraz lepszy w tym co robi, by móc nazwać siebie wystarczająco dobrym. Wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie kilkunastu lat pracy w mediach, edukacji, współpracy z biznesem, samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi chętnie przekazuję dalej.

Mam za sobą trzydziestoletni letni staż pracy zawodowej na różnych stanowiska: dyrektor, kierownik oddziału, kierownik działu , trener, wykładowca, specjalista, dziennikarz. Pracowałam zarówno z ustabilizowanymi zespołami, jak i samodzielnie dobierałam i tworzyłam zespoły. Przygotowałam i zrealizowałam autorskie projekty szkoleniowe, kulturalne i społeczne. Lubię angażować się w sprawy społecznie ważne i potrzebne.

Jestem absolwentką:

  • Uniwersytetu Gdańskiego – filologia polska,
  • Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku – Akademia Trenera, Akademia Coachingu, Studiów Podyplomowych Public Relations i Marketingu Partnerskego,
  • Politechniki Gdańskiej – Wydział Zarządzania i Ekonomii. Studium Treningu Kadry Kierowniczo-Menedżerskiej,
  • Agencji Rozwoju Gospodarczego – Marketingowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

Jestem trenerem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń dedykowanych biznesowi – małe, średnie i duże przedsiębiorstwa – a także edukacji, administracji publicznej, organizacjom pozarządowym.

Jestem coachem z akredytacją Vocational Competence Certificate, pracuję w oparciu o metody i kodeks etyczny International Coach Federation.

Specjalizuję się w coachingu menedżerskim – Centrum Coachingu Menedżerskiego, z nastawieniem na wszechstronny rozwój, satysfakcjonujący dla lidera i pracodawcy.

Jestem certyfikowanym coachem kryzysowym – wspieram osoby i organizacje w zmianach, które pomagają wyjść z kryzysu i rozwiązywać konflikty.

Jestem mediatorem z praktyką mediacji cywilnych. Realizuję mediacje na zlecenia przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych.